دوربین های شکاری کاربردی زاواروسکی معروف به “اس ال سی”  یا SLC هم میگویند در اینجا درج میشوند.