انواع نقشه های گارمین شامل نقشه شهری (City Navigator) ، نقشه دریایی (Blue chart) و نقشه توپوگرافی ساخت شرکت گارمین و قابل نصب بروی جی پی اس های دستی و جی پی اس خودرویی گارمین اینجا درج میگردند.