انواع استریو میکروسکوپ ها (لوپ دوچشمی یا سه چشمی) همه در اینجا درج میشوند. نام دیگر استریو میکروسکوپ “لوپ” بوده و برخی هم آنرا بینوکولار هم مینامند.

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد