لام گردان ندارد

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد