دوربین اوروس ونگارد مدل Orros 8X32

برای قیمت تماس بگیرید

دوربین های سری اوروس برای هر نوع ماجراجویی در فضای باز مورد اعتماد هستند، بدون ترس به فضای باز رفته و از کیفیت لنزهای فوق شفاف دوربین ونگارد لذت ببرید.