ژالون لایکا ۵.۱۰ متری دارای کاور و تراز – ژالون مخصوص منشور

بدنه تلسکوپی این ژالون در دو طرف مدرج شده که یک طرف آن مشکی رنگ و طرف دیگر آن قرمز رنگ میباشد و این درجه بندی حک شده میباشد و برچسبی نیست که براحتی از روی ژالن پاک شود در مدلهای چینی بی کیفیت ، درجه بندی ها برچسبی و یا رنگ بوده و براحتی از روی ژالون پاک میشود.

کیفیت ، قیمت رقابتی و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن