قطب نما کلارک | کمپاس کلارک | Geological Compass DQL-2A

1,150,000 تومان

اگر قصد شما خرید قطب نما زمین شناسی است و دنبال قطب نمای تراز دار هستید که دارای قابلیت شیب سنجی هم باشد ، آدرس را درست آمده اید و این قطب نما کلارک یکی از بهترین گزینه های شما خواهد بود و از خریدش هرگز پشیمان نخواهید شد.

عیدتان مبارک - فروش تا 15 فروردین تعطیل و ارسالی انجام نخواهد شد!
+