شیرینی سنج آلمانی | چگالی سنج ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰

420,000 تومان 390,000 تومان

این شیرینی سنج محصول کمپانی آلمانی گرینر (Greiner) میباشد. این هیدرومتر (چگالی سنج) محدوده کاری 1000 تا 1100 را با دقتی کم نظیر اندازه گیری مینماید و درجات آن از 998 تا 1102 را پوشش میدهند.