چگالی سنج آلمانی مارک گرینر Greiner رنج ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰

۰ تومان

چگالی سنج هایی در رنج بین 1000 تا 1200 را بعنوان شیرینی سنج هم میشناسند و میتوان از آن برای اندازه گیری میزان قند مایعات استفاده نمود و با استفاده از جداول معروف در نت براحتی میزان قند مایع بر اساس درصد را بدست آورد.

توجه: شرکت گرینر در طراحی اخیر این کالا یک تغییر کوچک ایجاد کرده که تصاویر بزودی بروی وبسایت بروز خواهد شد. بخش ساچمه های چگالی سنج حالت کونیک (نوک تیز) شده و گرد و کروی نیست باقی بخش ها مانند قبل است و تغییری نداشته است. اکنون هم نوک گرد و هم نوک تیز موجود است

 

ناموجود