چگالی سنج دو کاره با دو رنج کاری ۰ تا ۷۰ و ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰

95,000 تومان

یک طرف درجه بندی آن از 0 تا 70  و طرف مقابل آن از 1.000 تا 2.000 مدرج شده و بهترین دمای کارکرد دقیق آن دمای 20+ درجه سانتیگراد است که برای دقت در کارکرد دستگاه بهتر است به میزان دمای مایع توجه شود تا چگالی محاسبه شده دقیق و قابل اعتماد نمایش داده شود.