چگالی سنج مایعات دو کاره با دو رنج کاری ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ و ۰ تا ۷۰

۰ تومان

این چگالی سنج شیشه ای دو کاره توانایی اندازه گیری چگالی مایعات با دقتی مطلوب را داشته و دو نوع رنج چگالی 0 تا 70 و 1000 تا 2000 را اندازه گیری مینماید. نام های دیگر چگالی سنج ، غلظت سنج یا هیدرومتر هم میباشد. از مدل جدید نیز دیدن فرمائید

ناموجود