استوانه مدرج ۱۰۰۰ سی ‫‫‪‪‫سی [مزور ۱۰۰۰cc]

۰ تومان

درجه بندی های روی این استوانه مدرج شیشه ای برنگ آبی بوده و هر 100 واحد ، یک عدد درج شده و دقت آن 5± میلی لیتر (5± سی سی) در دمای ˚20 درجه سانتیگراد میباشد که در این حجم دقت بسیار مطلوبی میباشد.

صاف
سوالی دارید؟ از طریق واتس آپ بپرسید تماس از طریق واتس آپ