قفل هوا شیشه ای مدل گل رز | قفل هوا پیرکس

برای جلوگیری از ورود هر نوع آلودگی به ظرف نمونه از قفل هوا شیشه ای یا همان AirLock استفاده میکنیم و این همان دلیل ضرورت استفاده از قفل هوا در عملیات های تخمیر میباشد.