الکل طبی معروف به الکل خوراکی با خلوص ۹۶ درصد

45,000 تومان 28,000 تومان

این الکل طبی یکی از با کیفیت ترین اتانول های موجود در ایران است که فاقد رنگ ، بو و تلخ کننده بوده و بهمین دلیل به آن الکل مطلق نیز میگویند و خلوص آن ۹۶ درصد میباشد و با متانول یا هیچ ماده دیگری ترکیب نشده است.