الکل طبی معروف به الکل سفید با خلوص ۹۶ درصد

70,000 تومان1,040,000 تومان

این الکل طبی یکی از با کیفیت ترین اتانول های موجود در ایران است که فاقد رنگ ، بوی زائد و تلخ کننده بوده و بهمین دلیل به آن الکل مطلق یا الکل سفید خالص نیز میگویند و با خلوص 96 درصد عرضه شده و با رنگ یا هیچ ماده دیگری ترکیب نشده است.

لطفا حجم دلخواه خود را از بخش زیر انتخاب نمائید.

صاف