الکل طبی معروف به الکل سفید با خلوص ۹۶ درصد

15,500 تومان215,000 تومان

این الکل طبی یکی از با کیفیت ترین اتانول های موجود در ایران است که فاقد رنگ ، بوی زائد و تلخ کننده بوده و بهمین دلیل به آن الکل مطلق یا الکل خوراکی نیز میگویند و خلوص آن ۹۶ درصد میباشد و با متانول یا هیچ ماده دیگری ترکیب نشده است.

صاف