اردک تشنه – وسیله نمایش قانون ترمودینامیک

99,000 تومان

اردک تشنه دستگاه ساده ایست که قانون ترمودینامیک رو توضیح میدهد. این پرنده کوچک و جذاب چندین دهه است که از محبوبیت علمی برخوردار است.