اردک تشنه – وسیله نمایش قانون ترمودینامیک

۱۰۵,۰۰۰ تومان

اردک تشنه دستگاه ساده ایست که قانون ترمودینامیک رو توضیح میدهد. این پرنده کوچک و جذاب چندین دهه است که از محبوبیت علمی برخوردار است.