دماسنج عشق – دماسنج احساسات طرح قلب

وقتی عاشق شوید همه چیز خوب و زیبا بنظر میرسد. آیا تابحال به این فکر کرده اید که با وسیله ای بتوان میزان عشق در قلب خود را اندازه گیری کنید؟ درست آمدید دماسنج عشق وسیله ای ست که دنبالش بودید.

دماسنج عشق را بخرید و آنرا به نیمه گم شده خود هدیه دهید و شادی را در چهره او نظاره کنید.