رطوبت سنج آنالوگ آلمانی – رطوبت سنج عقربه ای آلمانی مدل TFA

68,000 تومان

پس زمینه این رطوبت سنج مشکی رنگ و اعداد ، درجات و عقربه آن سفید رنگ میباشد که کار خواندن درجه و میزان رطوبت را برای کاربر راحت و آسان میسازد. بروی زمینه آن دو شاخص برای محدوده رطوبت مطلوب وجود دارد که به رطوبت بین 40 تا 70 درصد را محدود مینماید.

عیدتان مبارک - فروش تا 15 فروردین تعطیل و ارسالی انجام نخواهد شد!
+