فروش استریو میکروسکوپ دوچشمی ۴۰ برابر مدل CS-5CAW

استریو میکروسکوپ دو چشمی پلکانی مدل CS-5CAW از نوع پلکانی بوده و دارای دو بزرگنمایی ۲۰ و ۴۰ برابر میباشد.