آهنربای گرد – آهنربای سکه ای با قطر ۲.۵ سانتیمتر قرمز رنگ

7,650 تومان

رنگ بدنه این آهن ربای گرد یکدست قرمز روشن میباشد و قدرت آن کمی بیش از 100 گرم میباشد یعنی برای جدا نمودن آن از یک سطح صاف فلزی نیرویی برابر با 100 تا 120 گرم نیاز میباشد.