ذره بین قوی دسته دار دارای لامپ LED و صفحه مدرج

این ذره بین علاوه بر شفافیت بسیار عالی دارای بخش مدرج داخلی با دو واحد میلیمتر و اینج میباشد که از بخش چشمی براحتی قابل مشاهده بوده و میتواند برای سنجش ابعاد مورد مشاهده کاربرد داشته باشد.