ph متر ورقی طرح مرک ۱۰۰ قطعه رنج ۰ تا ۱۴

45,000 تومان

محصولی که اکنون مشخصاتش را ملاحظه مینمائید از نوع ورقی یا (PH Indicator strips -100sticks) میباشد و دارای ۱۰۰ ورق بوده که برای ۱۰۰ بار  مصرف مناسب میباشد و هر برگه آن یکبار مصرف میباشد.