دماسنج نوزاد دیجیتال – تب سنج دیجیتالی مادون قرمز

۰ تومان

این نوع تب سنج با نور مادون قرمز کار میکند که به آن اینفرارد (Inferared) میگویند و فرکانس نوری که با آن عمل سنجش تب را انجام میدهد خارج از محدوده دید مرئی چشم انسان است و از اینجهت بهیچ وجه باعث متوجه شدن بیمار یا کودک نمیشود و براحتی میتوان دمای بدن نوزاد یا بیمار را سنجید.

ناموجود