دماسنج آسفالت ، دماسنج خاک ، دماسنج غذا TH-11 از ۱۰ تا ۳۰۰ درجه

88,000 تومان

از این ترمومتر غذا میتوان برای اموری از قبیل آشپزی برای اندازه گیری دمای انواع گوشت ، اندازه گیری دمای خاک و آسفالت ، اندازه گیری دمای مایعات و هر کاری که بتوان سنسور را داخل آن فرو برد ، استفاده نمود.