بزرگنمایی زومیک از 60 تا 100 برابر

در انبار موجود نمی باشد