دوربین های فاصله یاب برند لایکا (Leica Rangefinder) اینجا درج می شوند.

کیفیت ، قیمت رقابتی و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن