انواع مولاژ های آموزشی و مولاژهای پزشکی مانند مولاژ چشم ؛ مولاژ گوش ؛ مولاژ بینی و غیره و همچنین مولاژهای حیوانات نیز در این بخش درج میشوند.