انواع دماسنج در اینجا درج میشود.

تخفیف!
قیمت اصلی ۱۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۵,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۵۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۵,۰۰۰ تومان است.