تماس با نیلوکالا از طریق پر نمودن فرم تماس در ذیل ، ارسال ایمیل ، ارسال فاکس و یا تماس تلفنی با شماره های نیلوکالا ۶۶۹۵۶۵۴۷ – ۶۶۹۶۸۷۷۲ – ۰۲۱  و تماس ضروری با موبایل ۶۱۶۱۴۰۳-۰۹۹۰ امکان پذیر میباشد.