انواع دماسنج ماکزیموم و مینیموم دیجیتال و جیوه ای آنالوگ که به آنها دماسنج بیشینه کمینه نیز میگویند همه در اینجا درج میشود.

تخفیف!
۵۵۵,۰۰۰ تومان