انواع دماسنج ماکزیموم و مینیموم دیجیتال و جیوه ای آنالوگ که به آنها دماسنج بیشینه کمینه نیز میگویند همه در اینجا درج میشود.

حراج!
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد