کلیه محصولات مرتبط با لوازم آزمایشگاهی شامل: انواع میکروسکوپ ، استریو میکروسکوپ (لوپ) ، لام خام ، لام جانوری و گیاهی ، انواع دماسنج ، انواع رطوبت سنج ، ترازو و سایر لوازم مرتبط در این بخش درج میشوند.

حراج!
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
15,000 تومان
حراج!
20,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان180,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد