تلسکوپ دید مستقیم قطب نما دار مدل ۹۰۵۰۰ با کیف برزنتی

راحتی تنظیم نمودن تلسکوپ 90500 آنرا به یکی از بهترین گزینه ها برای نجوم آماتوری تبدیل نموده و حتی کسانی که تا کنون هیچ تجربه ای در مورد کار و تنظیم تلسکوپ ندارند را شیفته خود میکند  و حتی کسانی که یک تلسکوپ حرفه ای گران قیمت هم دارند بدین نوع تلسکوپ های سایز متوسط برای رصدهای سریع مانند مشاهده خسوف یا کسوف نیاز دارند