پوآر پیپت استاندارد AES سه سوپاپه | پوآر پیپت آزمایشگاهی

۰ تومان

این پوآر پیپت آزمایشگاهی که به آن مکنده پیپت یا پیپت پر کن هم میگویند یک ابزار مصرفی و پر کاربرد در آزمایشاتی ست که در آن نیاز به پر نمودن پییت باشد ، سادگی کار با آن در کنار قیمت ارزان آنرا به وسیله ای ضروری در آزمایشات بدل کرده است.

ناموجود