پنس چند منظوره نوک صاف مناسب آزمایشگاه ، جواهر شناسی و الکترونیک

10,000 تومان

این پنس فلزی با پنس های جراحی که گیره دار هستند یا پنس مگیل و پنس هموستات متفاوت است چون فاقد قفل و انحنا بوده و فقط برای موارد ذکر شده بعنوان یک پنس چند کاره و پنس ازمایشگاهی میتواند مفید واقع شود پس حتماً پیش از خرید به کاربرد آن توجه نمائید.